Lensler

Gözün kırma kusurlarını düzeltmek ve kozmetik ve estetik amaçlı üretilmiş,gözün ön yüzeyine takılan merceklere kontakt lens denir. lensler optik amaçlı olarak kullanılmakla beraber kozmetik ve tedavi edici amacıyla da kullanılmakta olan bir çeşit protezdir

Lens numaraları ile  gözlük numaraları genelde farklı olur.Ancak bazen aynı olabilir Gözlük numaranıza göre lens alırsanınız gözlükle aynı netlikte görmeye bilirsiniz.

L
ens almadan önce mutlaka doktorunuza  lens reçetesi yazdıırmalısınız.Gözünüzün lens kullanmaya uygun olup olmadığını   kontrol ettirmenizi, uygun ise numara ve  ölçülerini doktorunuzdan reçete yazdırmanızı öneririz.

Kontak lensler göz ile direkt temas halinde olduğundan dolayı dikkatle seçilmeli ve hekim tarafından reçete  yazılarak alınması gerekir.

Günümüzde temel olarak iki çeşit lens vardır.  sert lensler ve yumuşak lenslerdir. Gaz geçirgen sert lenslerin kullanımının gerektiği birkaç durum dışında çoğunlukla yumuşak lensler kullanılır.

Lensleri takıp çıkarırken önce mutlaka ellerinizi yıkayıp durulayın ve kurutun Dezenfeksiyon için lensleri solüsyonda tutun ve takarken solüsyonla yıkayın.

Sert Lensler(Gaz geçirgenli) Korneanın seklini almadıkları için yüksek astigmatizma ve keratokonus gibi olgularda özellikle tercih edilirler. Doktorunuzun önerisine göre takma süresi olan lenslerdir. Genellikle  cerrahi müdahaleden sonra doktorunuz tarafından  önerilir.

Yumuşak(Soft)Lensler: Bunların kullanımı oldukça rahattır. Gözdeki kırma kusurunun tashihi için veya estetik amaç için kullanılır.Çok değişik tipleri vardır.

Aylık Lensler ,Günlük takılıp çıkarılan  1 ay  kullanım süresi olan lenslerdir. 

Günlük Lensler Bir gün  kullanılan,bir  kullanımlık günlük lensler.göze takıldıktan sonra  çıkardığınızda tekrar kullanılmayan tek kullanımlık lenslerdir.             

zde  uzun süre kalabilen Lensler , Bu lensler  takıp çıkarma derdi en az olan lenslerdir.

Uzun  Ömürlü Lensler, Günlük  takılıp çıkarılan,kullanım ömrü bir yıl  olan  bu lensler uzun ömürlü lenslerdir.

Torik Lensler  Astigmatlı ve şeffaf lenslerdir.Doktorunuzun önerisine göre takma süresi olan lensler.Bazı göz hastalıklarının tedavisi için kullanılan tedavi edici lensler,

Pro Estetik lensler,Gözler arasında renk farkı olan  veya bir gözünü kaybetmiş kişilerde diğer sağlam gözün rengine  uyumlu özel üretilen lenslerdir.

Bifokal ve prograsive lensler  yakın ve uzak için iki ayrı gözlük kullanmak zorunda kalan kişiler için geliştirilmiştir. Bu lensler genellikle bir gün takılan lenslerdir

Renkli Lensler gözdeki  kusurun düzeltilmesi amacıyla kullanılabildiği gibi herhangi bir kusur olmadan da sırf estetik amaçlı olarak kullanılan numarasız tipleri vardır.

 Göz İçi Lensler, Katarak ameliyatı ile göz içine takılan lenslerdir Bu lensler doktor tarafından ameliyat sırasında takılan lenslerdir. 

 


                                                                                                                  ►   ana menü