Göz Kapama Bandı

Göz kapama bandı ile sağlam göz ışık geçirmeyen bir bant ile kapatılır. Bu şekilde beyne yalnızca tembel gözden uyarı gitmiş olur. Bu tedavi doktorun önerisine göre birkaç hafta ya da ay boyunca her gün aksatılmadan birkaç saat uygulanmalıdır.

Beyindeki görme merkezinin görevi her iki gözden gelen sinir iletilerini yorumlayarak kişinin görmesini sağlamaktır. Bu merkezin gelişimi doğumdan önce başlar ve 6-8 yaşlarına kadar devam eder. Bu yaşa kadar herhangi bir gözden sağlıklı iletiler alamayan merkez, o gözden gelen bulanık görüntüyü görmezden gelir ve diğer gözden gelen net görüntüyü tercih eder. Bu şekilde, kişi iki gözünü kullanamaz.

Çocuklarda en çok görülen göz bozuklukları; düzeltilmemiş kırma kusurları ve şaşılıktır. Kayan gözün görmeyi öğrenebilmesi için şaşılığın çocukken ve en erken yaşta gözlükle veya ameliyatla tedavi edilmesi gerekir. Şaşılık düzeltilse bile tembellik için kapatma tedavisi uygulanmalıdır.

Göz tembelliği bir gözün beyindeki görme merkezine net görüntü sunamadığı her durumda meydana gelebilir. Göz tembelliğinin en sık nedenlerinden  göz kaymasıdır. İçe veya dışa kayan bir gözde cisimlerin görüntüsü gözün sinir tabakasının doğru bölgesine düşmeyeceğinden bulanık olacaktır. Genellikle göz tembelliği uzman doktorlar taraffından önerilen numaralı gözlüklerle birlikte bir gözünü kapama yaparak tedavi edilir. Göz kaymaları kapama yöntemleri yeterli olmadığı veya olumlu sonuç vermediği zaman cerrahi müdahale ile tedavisi mümkündür.

Bazı göz kapama bantları gözlük camlarına vakum yapılarak uygulandığı gibi bazıları ise kendinden yapışkanlı,  steril göz petleride uygulanabilir.

Lütfen bebeğinizi doğumdan sonra düzenli göz doktorunuza kontrol ettiriniz.