Yakın Okuma Testi

►   40 cm mesafede okumayı deneyerek yakın görmenizi test edebilirsiniz.

YAKIN OKUMA TESTİ

►  (10/10 ile1/10 satırlarI sizin 40 cm’den ondalık yakın görüsünüzü ifade eder.)
Not: Yaklaşık her satır sizin gözlükle  yada gözlüksüz  yakını görme oranınızı test eder.