Görme Testi (Eşel)

Snellen eşeli görme açısını ifade edecek şekilde düzenlenmiş  Işıklı ve ışıksızolarak tasarlanıp göz hekimi veya  yetkili kişilerce ölçümlerde kullanılır.Göz testleri görme açısından görme mesafesi çok önemlidir. Kişinin 6 metre’den okuyabildiği sıra değerlendirilerek görme düzeyi tespit edilir.

Uzaktan uygulanır. Yapılan incelemeler 6 metreden,ışığın paralel geldiğini ve görüşün en iyi olduğunu göstermiştir.  Görme kusuru olduğu tespit edilen öğrenciler velileri bilgilendirilerek, göz doktoruna yönlendirilir veya bizzat doktor tarafından uygulanır. Görme keskinliği (GK) görsel olarak küçük farklılıkları ayırt edebilme yeteneğine denir. Oftalmolojik muayene esnasında eşik değerin belirlenmesi (ölçümü) göz hekimlerinin klinik kararlarını vermelerinde etkin bir rol oynar.Lütfen doktorunuza  danışın .